Bizden Haberler

16-10-2023

GES Neden Önemlidir?

Güneş enerjisi temiz ve yeşil enerji kaynağını temsil eder. Güvenli ve çevre dostudur ve atmosferde sera gazı salınımına neden olmaz. İşlevlerini yerine getirebilmesi için temiz su dışında başka hiçbir kaynağa gerek yoktur. Evlerin çatısına güneş paneli kurmak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için güvenli ve kolay bir yoldur. Kömür, doğalgaz ve fosil yakıtlar gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının aksine güneş enerjisi sınırsız bir kaynaktır. Elektrik üretimi ve ısıtma gibi alanlarda kullanılır, enerjide dışa bağımlılığı azaltır ve ulusal ekonomiye katkıda bulunur. 

Dünyanın en temel enerji kaynağı Güneş, aynı zamanda sürdürülebilir ve tükenmez bir kaynaktır. Yıllık toplam 1,5 katrilyon (1,5 x 1015) MW/h enerji güneşten alınır. Bu miktar, insanlığın 1 yıl içinde tükettiği enerji miktarının tam 28.000 katına eşdeğerdir. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre 90 dakikalık bir sürede yeryüzüne vuran güneş ışığı da dünyanın tamamının 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güçtedir. Yani Güneş, insanlığın tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek enerjiye sahiptir. 
 
Güneş Enerjisinin Avantajları Güneş enerjisinin pek çok avantajı bulunur. Bunlar aşağıda listelenmiştir: Yenilenemeyen kaynakların kullanımını ve karbondioksit emisyonunu azaltır. Güneş sistemleri kurulmuş olan binaların değeri artar. Özellikle kırsal bölgelerde elektrik üretimi kolaylaşır. Devlet tarafından hibe desteği sağlanan güneş enerjisinin hem bakım masrafı az olur hem de kullanmaya başladıktan sonra tüm giderler net bir şekilde hesaplanabilir.  

Paylaş:

Diğer Haberler

Solar Otopark Sistemleri

Solar Otopark Sistemleri

Solar otopark sistemleri hemen hemen birçok açık otoparkta kolaylıkla kullanılabilen güneş paneli sistemleridir.

Daha Fazla
Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Türkiye’nin brüt güneş enerjisi potansiyeli 87,5 MTEP (milyon ton eşdeğer petrol) olarak belirtiliyor. Bunun 26,5 MTEP’i ısı üretimine 8,75 MTEP’i ise elektrik enerjisi üretimine elverişli miktarlardır. 

Daha Fazla
Projelendirme

Projelendirme

Statik hesaplamalar projelendirme aşamasında kullanılacak hammadde, kurulabilecek konstrüksiyon yapısı ve diğer etkenler hakkında bilgi vericidir. 

Daha Fazla
Konstrüksiyon

Konstrüksiyon

Güneş panelleri taşıyıcı sistemleri, güneş enerjisi panellerinin monte edildiği yapısal sistemlerdir. Bu sistemler, güneş panellerinin doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar. Güneş panelleri, genellikle çelik veya alüminyum konstrüksiyonlardan oluşur.

Daha Fazla