Bizden Haberler

17-10-2023

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Ülkemiz, güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumda. Yıllık ortalama güneşlenme süresi 2.640 saat (günde 7,2 saat), ortalama ışınım şiddeti ise 1311 KWh/m²–yıl’dır (günlük 3,6 kWh/m²). Türkiye’nin brüt güneş enerjisi potansiyeli 87,5 MTEP (milyon ton eşdeğer petrol) olarak belirtiliyor. Bunun 26,5 MTEP’i ısı üretimine 8,75 MTEP’i ise elektrik enerjisi üretimine elverişli miktarlardır. 

Ülkemizde güneş enerjisinin en yüksek olduğu bölge Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Hemen arkasında Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yer alır. En düşük potansiyele sahip bölgemiz Karadeniz bölgesidir. Ancak yine de Karadeniz bölgesinde görülen değerler, Almanya’nın en yüksek potansiyele sahip noktalarından daha fazladır. 

Türkiye’ye gelen güneş ışınımının yüz binde ikisinden yararlanılıyor ve 22 milyon konut içinde yalnızca 3,5–4 milyon konutta güneş enerjili sıcak su sisteminin bulunduğu tahmin ediliyor. Mevcut durumda enerji getirisi yaklaşık 500–600 milyon dolar olan sistemlerin yaygınlaştırılması ile 3–3,5 milyar dolar daha ısıl enerji katkısı gerçekleştirilebilir. 

Türkiye konum olarak güneş enerjisinden en fazla ve en yüksek verimlilik düzeyinde yararlanma potansiyeline sahip olan bir ülke ve 36° – 42° ey paralelleriyle 26° – 45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Bulunduğu konum itibariyle yılın 4 mevsimi boyunca güneş ışınlarını dönüşümlü olarak yoğun alan bölgelere sahiptir. Geniş arazilere kurulan güneş enerjisi santralleri sayesinde enerji ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanabilir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (GEPA) adı verilen bir rapor yayınlandı. Bu rapora göre ülkenin bir yıl içerisindeki toplam güneşlenme süresi 2.737 saat olarak belirlenmiş. Bu da günlük alınan güneşin 7,5 saate tekabül ettiğini gösterir. Güneş süresinden elde edilen yıllık güneş enerjisi ise 1.527 kWh olarak ölçülmüştür. Bu rakam günlük ortalama bir değere indirgendiğinde ise 4,2 kWh’e denk gelmektedir. 

Türkiye yılın 114 günün güneş enerjisi üretme yetisine sahip olan bir ülke. Diğer ülkelere kıyaslandığında bu da oldukça ciddi bir rakam. Bu yüzden güneş enerjisi üzerine yoğunlaşan yatırımlar arttırılmalıdır. Yatırımların artması ile birlikte 1 yılda ortalama 1.100 kWh değerinde güneş enerjisi elde edilebilir. 

 Haziran 2022 sonu itibariyle güneş enerjisine dayalı elektrik kurulu gücümüz 8,479 MW, toplam kurulu güç içerisindeki oranı %8,35 olmuştur. 

Çatı ve Cephe Uygulamalı Güneş Enerjisi Yatırımları 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 11,6 milyon adet bina bulunmakta olup bu miktarın yaklaşık %87’sini konut nitelikli binalardır. Türkiye’nin bina stokuna her yıl 100.000’den fazla yeni bina eklenmektedir. Bu binaların çatı ve cephelerine önümüzdeki yıllarda büyük miktarlarda güneş enerjisi yatırımlarının yapılabileceği öngörülmektedir. 

 Sanayi, konutlar veya bireysel amaçlı kullanımlar için gerek duyulan enerji ihtiyacını, doğrudan güneşten sağlamak mümkün değildir. Bu sebeple güneş enerjisi çeşitli şekillerde dönüştürülerek kullanılabilir. Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte bir kısmı güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, diğer teknolojiler güneş enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde kullanılmaktadır. Güneş enerjisinin kullanım alanları arasında, doğrudan veya dolaylı elektrik üretimi, sıcak su elde edilmesi, alan ısıtma ve soğutma, sanayi kuruluşları için proses ısı enerjisi ve sera ısıtması sayılabilir.  

Paylaş:

Diğer Haberler

Solar Otopark Sistemleri

Solar Otopark Sistemleri

Solar otopark sistemleri hemen hemen birçok açık otoparkta kolaylıkla kullanılabilen güneş paneli sistemleridir.

Daha Fazla
Projelendirme

Projelendirme

Statik hesaplamalar projelendirme aşamasında kullanılacak hammadde, kurulabilecek konstrüksiyon yapısı ve diğer etkenler hakkında bilgi vericidir. 

Daha Fazla
GES Neden Önemlidir?

GES Neden Önemlidir?

Güneş enerjisi temiz ve yeşil enerji kaynağını temsil eder. Güvenli ve çevre dostudur ve atmosferde sera gazı salınımına neden olmaz.

Daha Fazla
Konstrüksiyon

Konstrüksiyon

Güneş panelleri taşıyıcı sistemleri, güneş enerjisi panellerinin monte edildiği yapısal sistemlerdir. Bu sistemler, güneş panellerinin doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar. Güneş panelleri, genellikle çelik veya alüminyum konstrüksiyonlardan oluşur.

Daha Fazla